Grödor som
vi själva vill
ha dem

Välkommen till Steglinge Gård

Det är helt fantastiskt att få arbeta med råvaror som har en så viktig plats i vår vardag. Det som hamnar på tallriken måste vara gott och vi måste kunna lita på vad det är som vi stoppar i oss. Att välja att arbeta med lantbruk innebär att man väljer en livsstil. I vår familj finns en lång tradition av att arbeta med det som jorden ger och det är ett inspirerande och utmanande liv.

På Steglinge Gård odlades under kriget cikoria, som var ett ersättningsmedel för kaffe och som ingick i produkten Mabou. Mabou tillverkades av Marabou som på den tiden ägde Findus. Steglinge Gård levererade också torkad förpackad frukt i dessa tider innan kylskåpet gjort sitt intåg i våra hem. Familjen Gibrand kom till Steglinge Gård på 60-talet. Innan familjen började arrendera gården var det en så kallad bolagsgård som tillhörde Höganäsbolaget. Gården arrenderades fram till 1987 då den köptes. Tidigt byggdes konstaplarna om till kylhus och verksamheten renodlades för grödor. Huvudgrödorna var morötter, potatis, betor, vitkål och gul lök.

När Göran Gibrand tog över driften i början av 90-talet skedde en successiv övergång till att sälja allt mer förädlade råvaror. Först var det bara egenodlade grödor som förpackades men snart packade man även åt andra odlare i Kullabygden. Det här var något som tilltalade grossisterna som fick en leverantör som erbjöd ett stort sortiment med jämn och hög kvalitet. Med tiden kompletterade Steglinge Gård med import och rörelsen kunde utvecklas med ett året runt sortiment.

Vår verksamhet

Steglinge Gård är ett lantbruk i Nordvästra Skåne med mycket bra odlingsförhållanden. Med svenskt mått mätt har vi tidiga jordar och burkar vara först med att leverera såväl potatis som morötter. Vi är också importör och har ett modernt packeri och levererar ett stort sortiment av frukt och grönt till flera olika grossister. Inga råvaror kommer till oss där inte odlaren är registrerad för KRAV, EKO, SMAK, Global G.A.P. eller IP.

Nordvästra Skåne är ett nav inom svens grönsaksnäring. Här finns många lantbruk och många produkter utifrån anländer till Helsingborg för vidare transport ut i Sverige. Här finns också flera av de stora grossistföretagen som förser dagligvaruhandeln med frukt och grönt.

Idag är konsumenterna mer medvetna än någonsin och efterfrågan på KRAV, ekologiskt och närodlat är stor. Att äta grönsaker som är i säsong innebär att man tar tillvara det som är bra just nu och gynnar svensk lantbruksnäring och närodlat. Det minskar också transporterna vilket naturligtvis är bra.

Förtroende

Intresset för livsmedel och matlagning är större än någonsin. Miljö och hållbarhet är viktiga begrepp idag och det finns få områden där de är så viktiga som när det kommer till våra livsmedel. Vi måste kunna lita på det vi stoppar i oss. När maten står framme på bordet ska vi vet svar den kommer ifrån och att allt är odlat och framställt på ett ansvarsfullt och hållbart sätt.

All vår verksamhet på Steglinge Gård bygger på att alla konsumenter ska kunna var helt trygga med de produkter vi levererar. Allt som kommer från oss är så som vi själva vill ha det. Det gäller inte bara våra grödor, det genomsyrar allt som vi gör. Vi betalar alltid avtalsenliga löner, det tummar vi aldrig på. Vår nybyggda anläggning är klimatsmart, vi har inte köpt in en enda kWh för uppvärmning. Vi återanvänder värme från luft- och kylkompressorer för att värma upp kontor och andra utrymmen samt vårt varmvatten. Vi har isolerat våra kylar som frysrum vilket sparar energi och minimerar spillkyla.

Trygghet

Steglinge Gård har en mängd olika certifieringar och vi genomgår löpande revisioner för att säkerställa att vi lever upp till kraven. Vi är certifierade enligt BRC klass A, KRAV, RIP, IPM och IP.

Steglinge Gård har ett långsiktigt samarbete med utvalda odlare över hela Europa. Det är odlare vi känner väl och som delar våra värderingar. De hjälper oss att erbjuda ett omfattande sortiment, året om.

Att leva upp till
förväntningar

Dagens konsumenter är medvetna och engagerade, på ett annat sätt än de varit någonsin tidigare. Matintresset står på topp och efterfrågan på ekologiskt och närodlat bara ökar. Samtidigt är konsumenterna vana vid att ha tillgång till i stort sett alla grödor året om och det går bara att erbjuda med import. Men om fler åt efter säsong hade importen kunnat minska till fördel för grödor odlade i Sverige. Det tycker vi skulle vara positivt.

Det finns inget enkelt svar på vad som är det mest hållbara sättet att producera livsmedel. Vi har valt att arbeta med KRAV, ekologisk odling samt IP-odling. Det tycker vi är en bra kombination där olika metoder har sina unika fördelar.

Med kunskap och erfarenhet kan många problem lösas i odlingen. Vi arbetar till exempel med fällor för morotsflugan för att hålla noga uppsikt över uppkomst och bevattning för att kontrollera jordflylarverna.

Våra löften

Vi samarbetar endast med andra odlare som delar våra värderingar.

Vi driver verksamheten på ett hållbart och ansvarstagande sätt.

Vi levererar grödor som är så som vi själva vill ha dem.

Undrar du något mer?

Om du hellre vill ringa:
042 44 25 100