Skip to main content

Steglinge

Miljö och
hållbarhet

Cirkulärt arbete – på riktigt

Att ta ansvar – eget vattenreningsverk

Steglinge vattenreningsverk stod färdigt 2023 och sedan dess har en stor majoritet av den del av vattnet som brukas av Steglinge Gård renas i vårt eget reningsverk. Vattnet används i den dagliga verksamheten på gården, i vår tvättavdelning, för rengöring och till bevattning. Anordningen som är unikt i sitt slag har hamnat i medias blickfång och attraherar på regelbunden basis intressenter för studiebesök både från Sverige och utlandet.

Resultatet av att ha ett eget vattenreningsverk innebär att Steglinge har minskat sin vattenförbrukning med 60 000 kubik om året och det innebär även att Höganäs kommuns reningsverk blir av med en belastning motsvarande 10 000 PE.

Denna miljösatsning gynnar inte bara det lokala samhället utan också det globala hållbarhetsinitiativet i sin helhet och går i linje med FN:s mål för en hållbar utveckling. Det slam som produceras i reningsprocessen är mycket näringsrikt och används som gödsel till grödor på fältet.

Läs mer om vårt vattenreningsverk i Dole Norcis artikel på temat: ”Cirkulär energiförbrukning grunden för Chef’s Cuts sortiment”.

Ny och klimatsmart anläggning

Fördelen med en ny anläggning är att man kan arbeta med hållbara byggklossar. På Steglinge är samtliga kylutrymmen frysisolerade vilket sparar energi och minimerar spillkyla. Värmen som genereras från luft- och kylkompressorer tillvaratas och används för att värma upp övriga utrymmen på gården. Totalt värms samtliga 7000 kvadratmeter av personalutrymmen, teknikutrymmen samt mognadsrummen som rymmer ca 200 ton avokado upp på egenproducerad spillvärme som skapas av luftkompressorer och kylmaskiner. Inte en enda kWh har köpts in för uppvärmning. Att ta tillvara på överskottsenergi istället för att den ska gå till spillo genom att släppas ut i luften är en resurseffektiv och smart lösning för att minska klimatavtrycket. Den ekonomiska besparingen återinvesteras i verksamheten och öronmärks för att ytterligare stärka vårt hållbarhetsarbete.

Färre transporter och svinnminimering

EN FLEXIBEL PRODUCENT = EN HÅLLBAR PRODUCENT
En av Steglinges största styrkor är den flexibilitet vi som producent besitter, där vi kontrollerar hela värdekedjan från frö till sista syn och där vi under samma tak rymmer avdelningar för olika områden och behov. Vi är inte bara en odlare, ett skaleri, ett förkok eller ett packeri utan från våra avdelningar producerar vi flertalet kategorier av olika råvaror till en bred målgrupp. Detta har sina stora fördelar i termer om hållbarhet då en given skörd ger oss råvaror av olika storlekar och kvalité. Genom att använda rätt råvara till rätt behov kan vi inte bara nyttja så mycket som möjligt av varje råvara utan också, genom att sortera våra råvaror efter just storlek och kvalité, nyttja så mycket som möjligt av varje skörd. På så sätt håller vi inte bara matsvinnet utan också transporterna nere till ett minimum.

Vision

”Att dra nytta av råvarans alla möjligheter och på ett hållbart och ansvarsfullt sätt göra hälsosam mat tillgänglig för fler”

Märkningar och certifieringar

Steglinge har en mängd olika certifieringar och vi genomgår löpande revisioner för att säkerställa att vi lever upp till kraven. På så sätt arbetar vi alltid med de högsta kraven kring hållbarhet i såväl odling som produktion samt med full transparens kring spårbarhet. Vi prioriterar alltid lokalt och vårdar våra relationer med odlare och kunder med stor omsorg. Vi är certifierade enligt BRC, KRAV, EKO, RIP, IPM och IP och vi arbetar även med märkningar som SMAK, Från Sverige och Svenskt Sigill.

Löften och vision

Vi arbetar aktivt för en grön morgondag med cirkulärt arbete på riktigt, med färre transporter och svinnminimering och med de mest trovärdiga och mest rigorösa märkningarna och certifieringarna på marknaden.

Vi vill dra nytta av råvarans alla möjligheter och vill göra hälsosam mat tillgänglig för fler.

Vi prioriterar alltid lokalt för miljöns skull och för att gynna odlare i vårt närområde.

Vi samarbetar bara med odlare som delar våra värderingar.

Vi är självklart fackligt anslutna och erbjuder marknadsenliga, rättvisa löner och arvoden samt goda arbetsförhållanden.