Skip to main content

Torka och i övrigt ogynnsamma väderförhållanden har haft sin påverkan på förra årets odlingar.

I en artikel från juni 2023 slog SLU fast att läget för svenska lantbrukare var allvarligt i Sverige eftersom säsongen kom igång sent samt att torkan som efterföljde påverkade sådden negativt. Tyvärr gjorde väderförhållanden under hösten med regn i sjok och tidigt frost som höll i sig saker och ting ännu mer utmanande. Vi på Steglinge är en av många producenter som känner igen oss i bilden som SLU förmedlar och ser skördeminskningar på framförallt rotfrukter. Med olika metoder för att maximera våra odlingar och har vi lyckats förlänga säsongen, men ser också att säsongen kommer ta slut tidigare än vi hoppats på.

Vi är just nu inne i en ny odlingsplanering där vi jobbar på olika fronter för att gardera oss så gott det går mot väder, vind och yttre påverkan. Genom vår långvariga erfarenhet av lantbruk använder vi olika strategier för att exempelvis balansera tillförseln av näringsämnen efter väderlek och är väl rustade för skörd 2024.

Kontakta oss gärna för en mer djupgående diskussion kring odling så berättar vi mer om hur vi arbetar hållbart och långsiktigt.