Skip to main content

BRC Food (British Retail Consortium Food Safety Standard) har utvecklats av British Retail Consortium (BRC) och är en satt standard för internationell kvalitets- och produktsäkerhet som är godkänd av detaljhandelsorganisationen Global Food Safety Initiative (GFSI).

Denna standard innefattar högt uppsatta kriterier för kvalitet, säkerhet och drift, och säkerställer att tillverkare uppfyller sina lagliga skyldigheter och skyddar slutkunder. Idag är BRC Food Safety System-standarden ett grundläggande krav för ledande detaljhandlare, livsmedelsproducenter och cateringföretag runt om i världen. Många av de stora svenska livsmedelskedjorna efterfrågar idag en certifiering enligt BRC.

I juni genomfördes den årliga revisionen av vår verksamhet och i veckan kom certifieringsdiplomet där det framgår att vi bibehåller vårt A. På Steglinge är trygghet, ansvar och hållbarhet hörnstenar och vi är mycket stolta över detta erkännande.